In het Nieuws

ICT: ‘Wat is wezenlijk belangrijk ?’

Geplaatst 24 apr. 2017 02:53 door roland ekkelenkamp   [ 24 apr. 2017 03:08 bijgewerkt ]

ICT is méér dan alleen techniek, vinden ze in de regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde. Drie jaar geleden implementeerde de huisartsenorganisatie Medicamus het MEdicamus Informatie Systeem, MEIS. De keuze voor dit systeem, waarbij alle huisartsen in de regio zijn aangesloten en dat zowel de dagzorg, als de ketenzorg en de ANW-zorg bedient, werd gemaakt vanuit één gezamenlijke regiovisie op ICT. De gezamenlijkheid is, zegt directeur Roland Ekkelenkamp, een belangrijke stap op weg naar een digitale samenwerkingsstructuur die aansluit bij de persoonsgerichte zorg die zich nu overal in Nederland aan het ontwikkelen is.lees rest van het artikel hier hier

Medeoprichter van Gezond Veluwe

Geplaatst 24 apr. 2017 02:45 door roland ekkelenkamp   [ 24 apr. 2017 02:47 bijgewerkt ]

Huisartsenorganisatie Medicamus is een van de grondleggers van GezondVeluwe.
Directeur Roland Ekkelenkamp: “Eerst introduceerden we POH’s ouderenzorg
in huisartsenpraktijken. En kijk eens wie er nu allemaal zijn betrokken bij de
ambities rondom kwetsbare ouderen: het ziekenhuis, thuiszorgorganisaties, gemeenten
en de eerste lijn. Het is domeinoverstijgend. Er wordt ook niet meer
gestuurd vanuit huisartsenpraktijken, er wordt gestuurd tussen de domeinen in.”
Drie projecten ouderenzorg zagen het levenslicht. Ekkelenkamp: “We willen inzicht
krijgen in het aantal beschikbare ziekenhuisbedden voor kwetsbare ouderen
in de regio. Verder is OZO Verbindzorg opgezet: een webportaal waarop de
kwetsbare oudere en/of mantelzorger van gedachten wisselt met professionals.
Interessant is ook het preventieproject om ouderen vitaal te houden. Zorgbelang
Gelderland organiseert rondetafelbijeenkomsten voor de doelgroep en mantelzorgers.”
Op stapel staan projecten geboortezorg en spoedzorg. Van dat laatste geeft
Ekkelenkamp
een voorbeeld: “In december waren alle crisisbedden in de regio
gevuld. GezondVeluwe wil voorkomen dat er geen plek meer is voor spoedgevallen.
Door bezettingsinformatie te delen, proberen de organisaties inzicht te krijgen
in de capaciteit en deze zo nodig uit te breiden. Verder wordt onderzocht of
op de SEH en de huisartsenpost een wijkverpleegkundige kan worden geplaatst
die beoordeelt of iemand met extra hulp toch naar huis kan. Ook zijn er plannen
voor een buurtzorghotel in 2018.”

lees het artikelhier http://bit.ly/2nIROsd.

Roland Ekkelenkamp 2e in de categorie 'belofte voor 2013'

Geplaatst 4 feb. 2013 05:10 door roland ekkelenkamp


Op 13 december 2012 heeft het Eerstelijns Gala 2012 plaatsgevonden in de Oranjerie te 's-Hertogenbosch. 
Tijdens het Gala, dat door 140 mensen werd bezocht, zijn de Eerstelijns Awards 2012 uitgereikt. 
Meest invloedrijke bestuurder in 2012 werd Jan Frans Mutsaerts (Etten-Leur), gevolgd door Guy Schulpen 
(Maastricht) en Jolanda Buwalda (Amsterdam). 

Menzis ging net als in 2011 aan de haal met de prijs voor de meest eerstelijns vriendelijke zorgverzekeraar. 

De door de divisie Zorg en Gezondheid van Achmea mogelijke gemaakte Innovatieprijs 2012 ging naar 
Gezondheidscentrum Dillenburg, een multidisciplinaire zorggroep uit Alphen aan den Rijn. 

Met gepaste trots kunnen wij berichten dat de gasten op het Eerstelijns Gala in de categorie 'belofte voor 2013' 
kozen voor drie relatieve nieuwkomers in de eerste lijn:
1. Carl Verheijen (Gezondheidscentrum De Nije Vest in Nijkerk)
2. Roland Ekkelenkamp (Medicamus)
3. Joost van Niekerk 

Het Eerstelijns Gala bood volop mogelijkheden om op informele wijze kennis te maken met nieuwe en 
zeer ervaren bestuurders uit de eerste lijn, alsmede met beleidsmakers uit de politiek.

Artikel in St Jansdalnieuws over internetportaal

Geplaatst 25 feb. 2012 04:35 door roland ekkelenkamp


Apotheker gaat weer faxen (Artikel Spits)

Geplaatst 30 jan. 2012 00:09 door roland ekkelenkamp

Arts moet straks weer faxen

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) is sinds gisteren definitief van de baan. Voor de private versie ervan was te weinig animo bij ziekenhuizen, apothekers en huisartsen. Maar wat we vergeten is dat we nu wel heel ver terug in de tijd moeten: de fax zal het enige alternatief zijn in de zorg.

Dat stelt Roland Ekkelenkamp die als projectleider van het Harderwijks Regionaal Elektronisch Medisch Dossier (HAREM) het allereerste ziekenhuis aansloot op het EPD.

In de tien jaar tijd dat er werd gesteggeld over het EPD zijn de privacy- en beveiligingsvoorwaarden voor informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders erg aangescherpt. Privacybezwaren waren de voornaamste argumenten tegen het elektronisch dossier. Maar omdat alternatieven voor het uitwisselen van bijvoorbeeld medicatiegegevens in de tussentijd technologisch niet zijn aangepast, zoals bij het EPD wel het geval was, voldoen zij niet meer aan die strenge eisen. Doorverwijzingen kunnen nog digitaal gebeuren, maar bijvoorbeeld informatie van de apotheek naar het ziekenhuis zal daardoor per oude, vertrouwde fax moeten worden verstuurd komend jaar, stelt Ekkelenkamp. Digitale alternatieven zijn niet veilig genoeg volgens de nieuwe voorschriften. „Dat zal een tijd zo blijven totdat ziekenhuizen zien dat het niet zo gaat.” De ICT’er vindt het mislukken van het EPD bizar: „We zijn bij wijze van spreken de technologische infrastructuur van een ontwikkelingsland aan het kopiëren.” Ekkelenkamp is bang dat ook een flink aantal regionale voorzieningen zouden kunnen sneuvelen in 2012.

Het EPD verdwijnt volledig nu de stichting Nictiz de stekker eruit heeft getrokken. Toen de politiek het plan afschoot, besloten huisartsen en apothekers het systeem zelf in de lucht te houden. Nictiz zorgde voor het uitwisselen maar kreeg te weinig toezeggingen van enthousiaste huisartsen, apothekers en ziekenhuizen om er mee aan de slag te gaan. De stichting bevestigt dat die het enige systeem heeft dat aan de strenge eisen voldoet voor digitale uitwisseling van gevoelige medische informatie.

St. Jansdal optimaliseert patientencommunicatie met Ekmans

Geplaatst 30 jan. 2012 00:00 door roland ekkelenkamp   [ 30 jan. 2012 00:06 bijgewerkt ]


Roland Ekkelenkamp is bij het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal verantwoordelijk voor het ICT-programma. Tijdens het congres over e-health en patient-empowerment in het Zwolsche Spiegeltheater gaf hij op prikkelende wijze zijn visie op ICT en gezondheidszorg en maakte meteen duidelijk waarom het St Jansdal voor Myhealth Online als portaaloplossing gekozen heeft.

 

Roland Ekkelenkamp gebruikt de filmposter van War of the Worlds en de indringende muziek van Jeff Waine als sterk aangezette metafoor om de verschillen tussen de ‘binnenwereld’ van het ziekenhuis met zijn medische specialismen en de ‘buitenwereld’ van patiënten, huisartsen en burgers aan te geven. Daartussen ergens opereert dan ook nog de wereld van de ICT-leveranciers. Zeggen dat deze werelden op voet van oorlog staan, gaat erg ver. Feit is wel dat de communicatie – en zeker de elektronische – voor verbetering vatbaar is.

 

Eerder ‘zelfservice’ dan ‘patient-empowerment’ 
Het St Jansdal is al jaren bezig de patiëntencommunicatie te verbeteren, onder meer door 
de eigen inbreng van patiënten te bevorderen. Een eerste belangrijke stap werd in 2006 gezet met een eigen ‘afsprakenportaal’, dat geïntegreerd werd in het softwaresysteem van het ziekenhuis maar vervolgens niet aan de verwachtingen voldeed; dat is ook een van de redenen waarom het St Jansdal nu voor MyHealth Online gekozen heeft. 
De volgende stap was de ‘Zelfservicezuil’ in de hal van het St Jansdal, die in 2009 door koningin Beatrix en minister Klink in gebruik werd genomen: ‘Mensen kunnen daar met behulp van hun identiteitsbewijs zelfstandig een patiëntenpas printen; als ze bij ons bekend zijn, duurt dat maar 15 seconden. Ons uiteindelijke doel is dat mensen zich overal in het ziekenhuis zelf kunnen melden.’ Daarmee trekt het St Jansdal de inbreng van patiënten voorbij het gebruik van internet: ‘Ook in het ziekenhuis moeten mensen dingen zelf kunnen doen! Ik praat dan ook liever over zelfservice dan over patient empowerment.’

 

Traject huisarts-ziekenhuis als eerste aangepakt 
Voor een goede patiëntencommunicatie is optimalisering van het berichtenverkeer tussen huisarts en specialist cruciaal: ‘Huisartsen en specialisten moeten elkaar goed begrijpen en goede afspraken maken. Het St Jansdal had dan ook voorafgaand aan de automatisering al verwijsafspraken voor alle specialismen. Dat is de basis voor uitwisseling: organiseren van samenwerking tussen zorgverleners. Op dit moment wordt alle informatie die de huisarts verstuurt, uitgeprint. De huisarts kan dus al elektronisch verwijzen via ZorgDomein, maar de informatie komt niet direct in ons systeem. Dat gaan we nu als eerste stap faciliteren. Daarmee wordt het mogelijk om met een ZorgDomein-nummer digitaal afspraken te boeken: via internet vanuit de huisartsenpraktijk of door de patiënt zelf maar ook telefonisch of fysiek via onze afsprakenbalie. Ook afspraakberichten en verwijsbrieven moeten zo in ons systeem terechtkomen. Via MyHealth Online willen we dat nu aan onze patiënten aanbieden.’ 
Nu wordt nog geen twee procent van de afspraken via internet gemaakt. ‘Dat ligt vooral aan de manier waarop we dingen organiseren’, zegt Ekkelenkamp. ‘Inloggen is omslachtig en duurt te lang. Dat kan en moet beter.’ 

Niet in de voet schieten 
Toegankelijkheid is een groot probleem en dat komt zegt hij, ‘doordat we doorgeschoten zijn in onze beveiliging. De angst voor misbruik is begrijpelijk, maar we moeten onszelf niet in de voet schieten!’ 
In Nederland wordt niet goed over autorisatie gedacht, vindt hij. En hij vreest dat het er niet beter op wordt: ‘Als ik de Kamer goed volg, dan lijkt het of we straks alleen maar opting-in systemen hebben. Dan moet iedereen overal gaan aangeven dat hij zijn dossiergegevens wil gaan uitwisselen, dus bij de huisarts, de apotheker, bij het ziekenhuis. Daar zit niemand op te wachten!’ 
Autorisatie uitsluitend via DigiD heeft bepaald niet zijn voorkeur: ‘Dat brengt ons alleen maar verder van huis. Als ik mijn DigiD ben vergeten, moet ik dat bij een website opgeven en dan krijg ik na een dag of drie mijn password terug. Zo gaat niemand het systeem gebruiken.’ 
Hij vindt dat je moet kunnen kiezen uit meerdere autorisatievormen, afhankelijk van de precieze functionaliteit en de mate van vertrouwelijkheid die gevraagd worden. Dat inzage of uitwisseling van medische gegevens een hoger beveiligingsniveau vraagt, is evident maar: ‘inschrijven moet laagdrempelig zijn. Iemand moet zich op basis van zijn – unieke – ZorgDomein-nummer kunnen inschrijven. En als men bij ons bekend is, moet dat via internet kunnen. Daar zie ik geen enkel probleem.’ 

BSN zou fijn zijn 
Ekkelenkamp zou het burgerservicenummer willen inzetten voor die autorisatie. Het St Jansdal is het eerste ziekenhuis dat als koploper aangesloten is op het landelijke schakelpunt. ‘Als we dat BSN nou eens in onze autorisatie konden inbouwen’, zegt hij, ‘dat zou fijn zijn. De huisarts stuurt het BSN naar het ziekenhuissysteem. Als een patiënt inlogt en zijn BSN komt overeen, kan hij ingeschreven worden. Zit de patiënt in het systeem dan hoeft dat niet opnieuw te gebeuren. Zo voorkom je doublures. De patiënt moet ook zijn verwijsbrief terug kunnen zien en – met instemming van de specialist – toegang kunnen krijgen tot extra informatie. Afspraken moeten gemaakt kunnen worden zonder ZorgDomein, maar met vragentrechter en ZorgDomein-verwijzing; ook afspraken voor meerdere dagen. Patiënten moeten afspraken kunnen wijzigen en annuleren, een consult kunnen voorbereiden en contactgegevens wijzigen. En we willen via internet en afsprakenbalie dezelfde vragentrechter aanbieden.’ 
Het St Jansdal wil, kortom, een portaal dat ‘lekker consument- en burgervriendelijk’ is, waar mensen zich eenvoudig zelf kunnen inschrijven en makkelijk zelf afspraken kunnen maken. 

Ambitieus 
Via MyHealth Online zal in eerste instantie dit afsprakenmodel zijn beslag krijgen. Daarna wordt de inzet van het patiëntenportaal breder, met delen van het dossier. Om duidelijk te maken hoe patiëntencommunicatie moet gaan werken, schetst Ekkelenkamp het communicatiemodel waarmee het St Jansdal de verschillende ‘werelden’ nader tot elkaar wil brengen. Dat bestaat uit drie schillen: de binnenste vertegenwoordigt de binnenwereld van het ziekenhuis, waarin de eigen ICT-leverancier de automatisering van de processen voor zijn rekening neemt. Dan volgt er een tussenschil, die een perfecte onderliggende koppeling tot stand moet brengen met de buitenste schil: MyHealth Online. 
Op verzoek van het St Jansdal neemt PinkRoccade Healthcare de verantwoordelijkheid op zich voor de implementatie van MyHealth Online. Een bewuste keus, aldus Ekkelenkamp: ‘Ik weet hoeveel overredingskracht het vergt om een portaal live te krijgen. Je moet intern heel snel beginnen, naar je specialisten toe. Je moet ze vertellen en vooral laten zien wat de oplossing is. Het is een kwestie van marketing en communicatie!’ 
Hij zou al heel blij zijn als straks 30 procent van de afspraken via internet gemaakt wordt. Hij vindt de 40 procent die PinkRoccade Healthcare in het vooruitzicht stelt, ambitieus. ‘Maar’, zegt hij, ‘ze gaan de uitdaging graag aan. We zullen zien!’

Nieuwe site

Geplaatst 27 jan. 2012 04:46 door roland ekkelenkamp   [ 27 jan. 2012 04:47 bijgewerkt ]

Nieuwe site van Ekmans live!

EMDflits - 2008

Geplaatst 19 jan. 2012 11:21 door Q

Rijnmond, Amsterdam en Harderwijk zijn de eerste regio’s die het EMD in de praktijk 
beproeven. Rijnmond en Amsterdam zijn vanaf het begin pilotregio's omdat de daar 
gebruikte software van ChipSoft en Microbais als eerste gekwalificeerd was.

1-10 of 10