In het nieuws‎ > ‎

St. Jansdal optimaliseert patientencommunicatie met Ekmans

Geplaatst 30 jan. 2012 00:00 door roland ekkelenkamp   [ 30 jan. 2012 00:06 bijgewerkt ]


Roland Ekkelenkamp is bij het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal verantwoordelijk voor het ICT-programma. Tijdens het congres over e-health en patient-empowerment in het Zwolsche Spiegeltheater gaf hij op prikkelende wijze zijn visie op ICT en gezondheidszorg en maakte meteen duidelijk waarom het St Jansdal voor Myhealth Online als portaaloplossing gekozen heeft.

 

Roland Ekkelenkamp gebruikt de filmposter van War of the Worlds en de indringende muziek van Jeff Waine als sterk aangezette metafoor om de verschillen tussen de ‘binnenwereld’ van het ziekenhuis met zijn medische specialismen en de ‘buitenwereld’ van patiënten, huisartsen en burgers aan te geven. Daartussen ergens opereert dan ook nog de wereld van de ICT-leveranciers. Zeggen dat deze werelden op voet van oorlog staan, gaat erg ver. Feit is wel dat de communicatie – en zeker de elektronische – voor verbetering vatbaar is.

 

Eerder ‘zelfservice’ dan ‘patient-empowerment’ 
Het St Jansdal is al jaren bezig de patiëntencommunicatie te verbeteren, onder meer door 
de eigen inbreng van patiënten te bevorderen. Een eerste belangrijke stap werd in 2006 gezet met een eigen ‘afsprakenportaal’, dat geïntegreerd werd in het softwaresysteem van het ziekenhuis maar vervolgens niet aan de verwachtingen voldeed; dat is ook een van de redenen waarom het St Jansdal nu voor MyHealth Online gekozen heeft. 
De volgende stap was de ‘Zelfservicezuil’ in de hal van het St Jansdal, die in 2009 door koningin Beatrix en minister Klink in gebruik werd genomen: ‘Mensen kunnen daar met behulp van hun identiteitsbewijs zelfstandig een patiëntenpas printen; als ze bij ons bekend zijn, duurt dat maar 15 seconden. Ons uiteindelijke doel is dat mensen zich overal in het ziekenhuis zelf kunnen melden.’ Daarmee trekt het St Jansdal de inbreng van patiënten voorbij het gebruik van internet: ‘Ook in het ziekenhuis moeten mensen dingen zelf kunnen doen! Ik praat dan ook liever over zelfservice dan over patient empowerment.’

 

Traject huisarts-ziekenhuis als eerste aangepakt 
Voor een goede patiëntencommunicatie is optimalisering van het berichtenverkeer tussen huisarts en specialist cruciaal: ‘Huisartsen en specialisten moeten elkaar goed begrijpen en goede afspraken maken. Het St Jansdal had dan ook voorafgaand aan de automatisering al verwijsafspraken voor alle specialismen. Dat is de basis voor uitwisseling: organiseren van samenwerking tussen zorgverleners. Op dit moment wordt alle informatie die de huisarts verstuurt, uitgeprint. De huisarts kan dus al elektronisch verwijzen via ZorgDomein, maar de informatie komt niet direct in ons systeem. Dat gaan we nu als eerste stap faciliteren. Daarmee wordt het mogelijk om met een ZorgDomein-nummer digitaal afspraken te boeken: via internet vanuit de huisartsenpraktijk of door de patiënt zelf maar ook telefonisch of fysiek via onze afsprakenbalie. Ook afspraakberichten en verwijsbrieven moeten zo in ons systeem terechtkomen. Via MyHealth Online willen we dat nu aan onze patiënten aanbieden.’ 
Nu wordt nog geen twee procent van de afspraken via internet gemaakt. ‘Dat ligt vooral aan de manier waarop we dingen organiseren’, zegt Ekkelenkamp. ‘Inloggen is omslachtig en duurt te lang. Dat kan en moet beter.’ 

Niet in de voet schieten 
Toegankelijkheid is een groot probleem en dat komt zegt hij, ‘doordat we doorgeschoten zijn in onze beveiliging. De angst voor misbruik is begrijpelijk, maar we moeten onszelf niet in de voet schieten!’ 
In Nederland wordt niet goed over autorisatie gedacht, vindt hij. En hij vreest dat het er niet beter op wordt: ‘Als ik de Kamer goed volg, dan lijkt het of we straks alleen maar opting-in systemen hebben. Dan moet iedereen overal gaan aangeven dat hij zijn dossiergegevens wil gaan uitwisselen, dus bij de huisarts, de apotheker, bij het ziekenhuis. Daar zit niemand op te wachten!’ 
Autorisatie uitsluitend via DigiD heeft bepaald niet zijn voorkeur: ‘Dat brengt ons alleen maar verder van huis. Als ik mijn DigiD ben vergeten, moet ik dat bij een website opgeven en dan krijg ik na een dag of drie mijn password terug. Zo gaat niemand het systeem gebruiken.’ 
Hij vindt dat je moet kunnen kiezen uit meerdere autorisatievormen, afhankelijk van de precieze functionaliteit en de mate van vertrouwelijkheid die gevraagd worden. Dat inzage of uitwisseling van medische gegevens een hoger beveiligingsniveau vraagt, is evident maar: ‘inschrijven moet laagdrempelig zijn. Iemand moet zich op basis van zijn – unieke – ZorgDomein-nummer kunnen inschrijven. En als men bij ons bekend is, moet dat via internet kunnen. Daar zie ik geen enkel probleem.’ 

BSN zou fijn zijn 
Ekkelenkamp zou het burgerservicenummer willen inzetten voor die autorisatie. Het St Jansdal is het eerste ziekenhuis dat als koploper aangesloten is op het landelijke schakelpunt. ‘Als we dat BSN nou eens in onze autorisatie konden inbouwen’, zegt hij, ‘dat zou fijn zijn. De huisarts stuurt het BSN naar het ziekenhuissysteem. Als een patiënt inlogt en zijn BSN komt overeen, kan hij ingeschreven worden. Zit de patiënt in het systeem dan hoeft dat niet opnieuw te gebeuren. Zo voorkom je doublures. De patiënt moet ook zijn verwijsbrief terug kunnen zien en – met instemming van de specialist – toegang kunnen krijgen tot extra informatie. Afspraken moeten gemaakt kunnen worden zonder ZorgDomein, maar met vragentrechter en ZorgDomein-verwijzing; ook afspraken voor meerdere dagen. Patiënten moeten afspraken kunnen wijzigen en annuleren, een consult kunnen voorbereiden en contactgegevens wijzigen. En we willen via internet en afsprakenbalie dezelfde vragentrechter aanbieden.’ 
Het St Jansdal wil, kortom, een portaal dat ‘lekker consument- en burgervriendelijk’ is, waar mensen zich eenvoudig zelf kunnen inschrijven en makkelijk zelf afspraken kunnen maken. 

Ambitieus 
Via MyHealth Online zal in eerste instantie dit afsprakenmodel zijn beslag krijgen. Daarna wordt de inzet van het patiëntenportaal breder, met delen van het dossier. Om duidelijk te maken hoe patiëntencommunicatie moet gaan werken, schetst Ekkelenkamp het communicatiemodel waarmee het St Jansdal de verschillende ‘werelden’ nader tot elkaar wil brengen. Dat bestaat uit drie schillen: de binnenste vertegenwoordigt de binnenwereld van het ziekenhuis, waarin de eigen ICT-leverancier de automatisering van de processen voor zijn rekening neemt. Dan volgt er een tussenschil, die een perfecte onderliggende koppeling tot stand moet brengen met de buitenste schil: MyHealth Online. 
Op verzoek van het St Jansdal neemt PinkRoccade Healthcare de verantwoordelijkheid op zich voor de implementatie van MyHealth Online. Een bewuste keus, aldus Ekkelenkamp: ‘Ik weet hoeveel overredingskracht het vergt om een portaal live te krijgen. Je moet intern heel snel beginnen, naar je specialisten toe. Je moet ze vertellen en vooral laten zien wat de oplossing is. Het is een kwestie van marketing en communicatie!’ 
Hij zou al heel blij zijn als straks 30 procent van de afspraken via internet gemaakt wordt. Hij vindt de 40 procent die PinkRoccade Healthcare in het vooruitzicht stelt, ambitieus. ‘Maar’, zegt hij, ‘ze gaan de uitdaging graag aan. We zullen zien!’

Comments