In het nieuws‎ > ‎

Medeoprichter van Gezond Veluwe

Geplaatst 24 apr. 2017 02:45 door roland ekkelenkamp   [ 24 apr. 2017 02:47 bijgewerkt ]
Huisartsenorganisatie Medicamus is een van de grondleggers van GezondVeluwe.
Directeur Roland Ekkelenkamp: “Eerst introduceerden we POH’s ouderenzorg
in huisartsenpraktijken. En kijk eens wie er nu allemaal zijn betrokken bij de
ambities rondom kwetsbare ouderen: het ziekenhuis, thuiszorgorganisaties, gemeenten
en de eerste lijn. Het is domeinoverstijgend. Er wordt ook niet meer
gestuurd vanuit huisartsenpraktijken, er wordt gestuurd tussen de domeinen in.”
Drie projecten ouderenzorg zagen het levenslicht. Ekkelenkamp: “We willen inzicht
krijgen in het aantal beschikbare ziekenhuisbedden voor kwetsbare ouderen
in de regio. Verder is OZO Verbindzorg opgezet: een webportaal waarop de
kwetsbare oudere en/of mantelzorger van gedachten wisselt met professionals.
Interessant is ook het preventieproject om ouderen vitaal te houden. Zorgbelang
Gelderland organiseert rondetafelbijeenkomsten voor de doelgroep en mantelzorgers.”
Op stapel staan projecten geboortezorg en spoedzorg. Van dat laatste geeft
Ekkelenkamp
een voorbeeld: “In december waren alle crisisbedden in de regio
gevuld. GezondVeluwe wil voorkomen dat er geen plek meer is voor spoedgevallen.
Door bezettingsinformatie te delen, proberen de organisaties inzicht te krijgen
in de capaciteit en deze zo nodig uit te breiden. Verder wordt onderzocht of
op de SEH en de huisartsenpost een wijkverpleegkundige kan worden geplaatst
die beoordeelt of iemand met extra hulp toch naar huis kan. Ook zijn er plannen
voor een buurtzorghotel in 2018.”

lees het artikelhier http://bit.ly/2nIROsd.

Comments