Home

Roland Ekkelenkamp is bestuurder en adviseur in de zorg. Programma’s die hij daarbij uitvoert hebben het karakter van ondersteuning aan mensen in complexe(samenwerkende) organisaties. Een organisatiecoach.