Home

Roland Ekkelenkamp is bestuurder en adviseur in de zorg. Programma’s die hij daarbij uitvoert hebben het karakter van ondersteuning aan mensen in complexe (samenwerkende) organisaties, met strategische organisatie- en informatievraagstukken.